disclaimer

Deze website is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat informatie op deze website onjuist en/of onvolledig is.

Dries van Agt en andere partijen die bij deze website zijn betrokken, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Ook zijn zij niet aansprakelijk voor schade die is of zou kunnen worden veroorzaakt door, of die indirect verband houdt met, gebruik van deze website. Hieronder valt ook (eventuele) schade veroorzaakt door gebruikers van de website, die via Internet informatie en/of berichten verzenden.

Aan informatie die op deze website wordt aangeboden, kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De gebruiker van deze website is zelf voor het gebruik van informatie van deze website verantwoordelijk en vrijwaart Dries van Agt tegen eventuele aanspraken van derden.

Dries van Agt is niet verantwoordelijk voor informatie van derden die, al dan niet via links, aan deze website is gekoppeld. Koppeling betekent niet dat Dries van Agt het met informatie van derden eens is.

Tenzij anders vermeld, ligt het copyright van informatie op deze website bij Dries van Agt. Informatie op deze website mag worden gebruikt, mits een correcte bronvermelding wordt gehanteerd. Het is niet toegestaan om informatie te veranderen zonder toestemming van de copyright houder.

Dries van Agt behoudt zich het recht voor om informatie op deze website te allen tijde te wijzigen.